Škola stranih jezika za predškolsku dob Škola stranih jezika za djecu Škola stranih jezika za odrasle Specijalizirani tečajevi stranih jezika
Microsoft Excel 2016 - Osnovni tečaj | UPISI U TIJEKU

 

Cilj tečaja je osposobiti polaznike za samostalnu izradu tabličnih proračuna i pravilno korištenje matematičkih formula i funkcija. Na temelju izrađenih tablica polaznici će moći svoje podatke prikazati u obliku grafikona.


Program tečaja:

  • Korištenje aplikacije: Pokretanje Excela – Upoznavanje dijelova radne površine - Otvaranje jedne ili više radnih knjiga – Spremanje radne knjige na određenu lokaciju na disku – Spremanje radne knjige pod drugim imenom i u drugom formatu – Prijelaz između radnih listova ili otvorenih radnih knjiga – Prikazivanje i skrivanje alatnih traka – Zamrzavanje i odmrzavanje naslova redaka ili stupaca - Zatvaranje dokumenta
  • Osnovne operacije: Unos brojke, teksta i datuma u ćeliju – Označavanje susjednih i nesusjednih ćelija, redaka i stupaca – Umetanje i brisanje redaka i stupaca – Promjena širine stupca i visine retka – Umnožavanje sadržaja ćelije i niza ćelija unutar radnog lista, između radnih listova i otvorenih radnih knjiga. – Korištenje samoispune – Upotreba funkcije Pronađi i zamijeni – Sortiranje podataka (uzlazno i silazno)
  • Rad s radnim listom: Umetanje, preimenovanje, brisanje, umnožavanje i premještanje radnog lista
  • Formule i funkcije: Izvođenje formula korištenjem relativnih adresa ćelija i aritmetičkih operatora (zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje) – Izvođenje formula korištenjem apsolutnih adresa ćelija – Korištenje funkcija sume, prosjeka, minimuma, maksimuma, brojanja i logičke funkcije IF
  • Oblikovanje ćelije: Oblikovanje ćelije za prikaz oblika datuma, valutnih simbola, postotka – Oblikovanje sadržaja (podebljano, nakošeno, poravnavanje) i pozadine ćelije – Dodavanje rubova
  • Dijagrami i grafikoni: Izrada i ažuriranje različitih vrsta dijagrama i grafikona – Promjena vrste, promjena veličine, brisanje i umnožavanje dijagrama i grafikona
  • Priprema i Ispis: Promjena margina i orijentacije radnog lista – Rad sa zaglavljem i podnožjem - Primjenjivanje automatskog ispisa naslova redaka na svakoj stranici radnog lista – Različiti način ispisa (niza ćelija, cijelog radnog lista, određenog broja kopija, cijele radne knjige, grafikona).

Trajanje: 20 školskih sati
Predznanje: Osnove PC računala i Windows
Početak tečaja: 20.11.2017.
Cijena: 700,00 kn
Raspored: pon/sri/pet 18:00-19:30h
Predavač: dr.sc. Adam Stančić

Početni tečaj engleskog jezika (A1.1) | UPISI U TIJEKU

 

Početak tečaja: 13.11.2017.
Satnica: 60 šk. sati
Cijena tečaja: 1.845,00 kn
Raspored: pon/sri 17:40-19:10h

 


Tečaj engleskog jezika za odrasle (B1.1) | UPISI U TIJEKU

 

Početak tečaja: 31.10.2017.
Satnica: 60 šk. sati
Cijena tečaja: 1.845,00 kn
Raspored: uto/čet 20:20-21:50h


Intenzivni tečaj početnog njemačkog jezika (A1.1) | UPISI U TIJEKU

 

Početak tečaja: 30.10.2017.
Trajanje tečaja: 4 tjedna
Satnica: 40 šk. sati
Cijena tečaja: 1.500,00 kn
Raspored: pon/sri/pet 17:00-18:30h, uto/čet 16:00-17:30h


Tečaj je namijenjen onim polaznicima koji u 40 školskih sati kroz 4 tjedna žele svladati osnove njemačkog jezika. Po završetku tečaja moći ćete se predstaviti, reći nešto o sebi i drugima, razumjeti izvorne govornike, naučiti tehniku globalnog slušanja i čitanja te sudjelovati aktivno u konverzaciji prilagođenoj A1-razini.

 

Uključuje besplatne konzultacije s predavačem kroz cijelo trajanje tečaja te sudjelovanje u besplatnim konverzacijskim / tematskim radionicama.


Početni tečaj francuskog jezika za više razrede osnovne škole (A1.1) | UPISI U TIJEKU

 

Početak tečaja: 03.11.2017.
Satnica: 60 šk. sati
Cijena tečaja: 1.845,00 kn
Raspored: pet 19:30-21:00h


LINGUA CENTAR D.O.O.
Vladka Mačeka 28, Karlovac
(preko puta stare zgrade MUP-a)
Tel: 047 421 800 (strani jezici)
Fax: 047 411 293
Mob: 098 246 048
E-mail: lingua-centar@lingua-centar.hr